Innlegg

6 enkle trinn for å skrive innlegg som fenger

Sist oppdatert: 04.01.2023

Sandmark Webdesign

I denne artikkelen vil vi bruke seks enkle trinn for å strukturere et suksessfullt blogginnlegg. Ved å følge disse trinnene vil du kunne skrive innlegg som fenger og engasjerer leserne dine. I tillegg til at de bidrar til å gjøre teksten din mer leservennlig og verdifull.

Innlegg på nettsider kan være en utmerket måte å dele informasjon, meninger og erfaringer med verden. For å få mest mulig ut av tekstene dine må du legge til rette for at innleggene skal være leservennlige og interessante. En god struktur er en viktig faktor for å få til dette. En strukturert tilnærming til innleggene dine gjør de mer organiserte og forståelige. De blir også mer tiltalende for leserne. Dette kan fører til at leserne dine blir værende lengre på siden og kommer tilbake for å lese mer.

6 trinn for å strukturere et innlegg

Det finnes mange måter å strukturere et blogginnlegg på. Dette avhengig av både temaet og formålet med innlegget. Her er noen tips til hvordan du kan strukturere et blogginnlegg:

 1. Start med en god overskrift
 2. Bruk en innledning til å presentere temaet
 3. Del inn innlegget i avsnitt
 4. Bruk overskrifter og punkter for å strukturere innholdet
 5. Legg til visuelle elementer
 6. Avslutt med en konklusjon

Bruk en god tone og skriv på en måte som er enkel å forstå for leseren. Dette gjør innlegget ditt mer tilgjengelig og interessant for leseren. Å skrive egne innlegg er med på å styrke din posisjon som en profesjonell aktør og du kan utnytte fordelene med å eie eget innhold.

1: Lag en god overskrift

Overskriften er den første tingen leseren ser når de kommer over ditt innlegg. Den fanger deres oppmerksomhet og gir dem et inntrykk av hva innlegget handler om. En god overskrift bør være kort, konkret og interessant. Det finnes ulike måter å skrive en overskrift på. Dette avhengig av hva slags innlegg du skriver og hva du ønsker å formidle. Under er noen tips.

 • Bruk nøkkelord: Inkluder de viktigste nøkkelordene i overskriften, slik at leseren får en forståelse av hva innlegget handler om og hva de kan forvente å lese om.
 • Lag en liste: En overskrift som begynner med «10 ting du ikke visste om…» eller «5 måter å…» kan være en god måte å fange leserens oppmerksomhet og gi dem et inntrykk av hva innlegget vil inneholde.
 • Still spørsmål: En overskrift som stiller et spørsmål kan være en god måte å fange leserens oppmerksomhet og få dem til å lese videre.
 • Bruk superlativer: Overskrifter som bruker ord som «beste», «verste» eller «mest» kan være en måte å fange leserens oppmerksomhet og få dem til å lese videre for å se hva du mener.
 • Bruk verb: En overskrift som begynner med et verb kan være en god måte å fortelle leseren hva de kan forvente å lese om i innlegget. Overskrifter som «Lær om…», «Finn ut…», «Bli forundret…», «Få oversikt over…».

Overskriften bør reflektere innholdet i innlegget. Da føler ikke leseren seg lurt eller skuffet når de begynner å lese. Ikke skriv click-bait…det lønner seg sjelden i lengden.

2: Innledning setter forventninger

Innledningen er den første delen av et blogginnlegg. Den har som formål å introdusere leseren for hva innlegget handler om og hva de kan forvente å lese om. En god innledning bør være kort og presis. Den skal fange leserens oppmerksomhet og få dem til å ønske å lese videre.

 • Begynn med et spørsmål eller en konklusjon: Dette kan være en god måte å fange leserens oppmerksomhet og få dem til å lese videre for å se hvordan du kommer frem til konklusjonen.
 • Bruk et sitat eller en anekdote: Dette kan være en god måte å sette tonen for innlegget.
 • Gjør deg kjent med leseren: Hvis du tar deg tid til å introdusere deg selv og forklare hvorfor du skriver om dette temaet. Det kan dette hjelpe leseren til å føle seg mer tilknyttet innlegget.
 • Vær konkret: Unngå å være for vag i innledningen. Si klart og tydelig hva innlegget handler om, slik at leseren får en forståelse av hva de kan forvente å lese om.

Målet med innledningen er at den skal være interessant nok til å fange leserens oppmerksomhet. Målet er å få de til å ønske å lese videre. Innledningen skal sette tonen for resten av innlegget, så sørg for at den gir leseren en god forståelse av hva innlegget vil handle om.

3: Inndeling i avsnitter

Et avsnitt er en selvstendig del av et skriftlig dokument. Det har som formål å presentere og utdype et bestemt tema eller en idé. En god avsnittstruktur er viktig for å gjøre teksten lettere å lese og forstå. Det er med på å sikre at innholdet blir presentert på en logisk og oversiktlig måte.

 • Begynn med en overskrift eller en underoverskrift: Dette kan være en god måte å fortelle leseren hva avsnittet vil handle om, og det kan hjelpe dem til å forstå hvordan avsnittet passer inn i sammenhengen.
 • Start med en setning som introduserer temaet for avsnittet: Dette kan være en god måte å sette tonen for avsnittet og få leseren til å forstå hva avsnittet vil handle om.
 • Inkluder eksempler og detaljer: Detaljer og eksempler kan hjelpe leseren til å forstå og huske hva du skriver om, og det kan gjøre teksten mer interessant.
 • Bruk overganger: Overganger kan hjelpe til å knytte sammen avsnittene i innlegget og sikre at teksten flyter godt fra ett avsnitt til det neste.
 • Avslutt med en konklusjon: En konklusjon kan være en god måte å summe opp hva avsnittet handlet om og hva du ønsker å formidle.

For at innlegget skal få en helhetlig tekst må avsnittene ha en sammenheng med hverandre. Hvis det er for stort sprang fra avsnitt til avsnitt kan underoverskrifter hjelpe leseren å sortere temaene i blogginnlegget.

4: Underoverskrifter

Underoverskrifter, også kalt overskriftsnivå 2 eller H2-overskrifter, er en type overskrift du kan bruke for å dele opp innlegget ditt i mindre, mer overskuelige seksjoner. De gir leseren en formening på hva de kan forvente å lese om i den aktuelle delen av innlegget. Underoverskriftene kan dermed hjelpe til å gjøre innlegget mer tilgjengelig og lettere å lese.

Husk at underoverskriften skal reflektere innholdet i seksjonen, slik at leseren ikke føler seg lurt eller skuffet når de begynner å lese.

Underoverskrifter er viktige i forbindelse med søkemotoroptimalisering (SEO) da du kan bruke nøkkelord i disse overskriftene. Du kan lese mer om dette i innlegget «Motta en nettside som er søkemotoroptimalisert«.

5: Visuelle elementer i blogginnlegg

Visuelle elementer kan være en kraftig måte å fange leserens oppmerksomhet og forsterke budskapet i et innlegg. Det finnes mange forskjellige visuelle elementer du kan bruke som bilder, grafikk, infografikker, videoer og presentasjoner.

 • Bilder kan bidra til å illustrere poenger og gjøre teksten mer forståelig. Det er viktig å velge høykvalitetsbilder som passer til temaet i blogginnlegget. Husk å kreditere kilden hvis du bruker bilder som ikke er dine egne.
 • Grafikk og infografikk kan være et nyttig verktøy for å forklare kompliserte ideer på en enkel og visuell måte. Infografikker kan være en god måte å presentere informasjon på en visuell måte. Det kan hjelpe leseren å forstå komplekse emner lettere.
 • Videoer og gifs kan også være en god måte å fange leserens oppmerksomhet og gjøre innlegget mer underholdende. Det er imidlertid viktig å huske at for mye av dette kan distrahere fra budskapet i innlegget. Det er derfor lurt å bruke dem med omhu og sørge for at de bidrar til å forsterke det du prøver å formidle.

Sørg for at visuelle elementer er optimert for nettet og ikke tar for lang tid å laste. Det mister du lesere på. Du kan gjøre dette ved å komprimere bilder og videoer før du legger dem inn i innlegget.

6: Konklusjon

Konklusjonen er den siste delen av et innlegg. Den har som formål å sammenfatte de viktigste poengene du har presentert og eventuelt gi leseren noen tanker om hva de kan gjøre videre. En god konklusjon bør være presis og den bør få leseren til å føle at de har fått noe ut av å lese innlegget.

 • Sammenfatte de viktigste poengene: Gjør deg kort og konkret og sammenfatning av de viktigste poengene du har presentert i innlegget.
 • Gi leseren noen tanker om hva de kan gjøre videre: Det kan være lurt å gi leseren noen tanker om hva de kan gjøre videre. For eksempel hva de kan lese mer om, hva de kan prøve ut eller hva de kan tenke på.
 • Unngå å introdusere nye idéer: Unngå å introdusere nye idéer eller temaer i konklusjonen. Dette forvirrer leseren og gjøre det vanskeligere for dem å forstå hva du ønsker å formidle.
 • Avslutt med en call-to-action: En call-to-action er en oppfordring til leseren om å gjøre noe, for eksempel å dele innlegget på sosiale medier, å legge igjen en kommentar eller å besøke nettsiden din igjen.

Konklusjonen skal være oversiktlig og sammenfatte de viktigste poengene du har presentert i innlegget. Innlegget «Øk sjansen for en henvendelse» hjelper deg med å forstå hvordan en leser (potensiell kunde) oppfører seg før de sender en henvendelse og hvordan du kan hjelpe leseren å ta dette valget.

Bonustrinn: Brukeropplevelsen

En god brukeropplevelse (UX) kan bidra til å øke synligheten til nettsiden din i søkeresultatene fordi søkemotorene ser på brukeratferd som en indikasjon på relevans og kvalitet. Dette inkluderer ting som hvor lenge folk blir på nettsiden, om de klikker på andre sider og om de konverterer til kunder.

Det er derfor viktig å skape en god brukeropplevelse for leserne. Dette kan innebære ting som å ha en oversiktlig og enkel nettside som er lett å navigere, å ha innhold som er relevant og interessant for leserne, og en nettside som er både rask og responsiv.

Tilpasse nettsiden for mobilbruk da stadig flere bruker mobilen for å surfe på nettet. Dette betyr at du må ha en nettside som er responsiv og tilpasser seg skjermen på mobilen. i tillegg et design som er enkelt å bruke og navigere på en mobil.

En god brukeropplevelse kan bidra til å øke sannsynligheten for at folk blir på nettsiden lenger, klikker på flere sider og konverterer til kunder. Dette kan igjen øke synligheten til nettsiden din i søkeresultatene. Innlegget «Lær forskjellen på push og pull markedsføring» kan hjelpe deg å se fordelene med innlegg på nettsiden din.

Bonustrinn: Sørg for å lede leserne dit du vil de skal gå videre med en CTA

En call-to-action, også kalt CTA, er en oppfordring til leseren om å gjøre noe. For eksempel å besøke en nettside, å laste ned en app, å abonnere på et nyhetsbrev eller å kjøpe et produkt. Formålet med en call-to-action er å få leseren til å gjøre en bestemt handling. Den kan være en viktig del av markedsføringen av et produkt eller en tjeneste.

Det finnes ulike måter å formulere en call-to-action på. Dette avhenger av hva du ønsker å formidle og hvilken type handling du ønsker at leseren skal gjøre. Her er noen tips for å skrive en god call-to-action:

 • Vær spesifikk
 • Bruk aktive verb
 • Gjør det enkelt og bruk få ord
 • Bruk en overbevisende tittel
 • Vær relevant og tydelig
 • Bruk kontrastfarge
 • Gjør den personlig
 • Plasser den strategisk

Nederst på denne siden er en call-to-action i form av et kontaktskjema. Dette er plassert nederst fordi jeg ønsker at leseren av denne teksten skal kontakte meg for å få laget sin egen nettside.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi sett på seks enkle trinn for å strukturere et suksessfullt innlegg. Disse trinnene inkluderer å velge et klart og interessant tema, å skape en kraftfull tittel, å bygge en god introduksjon, å strukturere innholdet med overskrifter og avsnitt, avslutte med en konklusjon og eventuelle videre lesningstips (CTA).

Ved å følge disse trinnene vil du kunne skrive innlegg som fenger og engasjerer leserne dine, og som bidrar til å gjøre nettsiden din mer leservennlig og verdifull. Tenk på strukturen når du skriver dine neste innlegg og du vil se at det kan gjøre en stor forskjell for leseropplevelsen.

Vil du ha hjelp med å sette opp en nettside så du kan skrive egne innlegg?

Fyll ut skjemaet under så tar jeg kontakt med deg.

Kontakt meg

Marianne Sandmark
Marianne SandmarkInnehaver

Del dette innlegget