Om Sandmark Webdesign

Sandmark Webdesign er et enkeltpersonsforetak som ble stiftet høsten 2022.

Det juridiske navnet er Sandmark Webdesign og publisering og org. nr er 930 239 623. Disse nettsidene er for webdesign delen rettet mot et norsk publikum, mens publiseringsdelen er rettet mot det amerikanske markedet via nettsiden SW Publisering.

Innehaver er Marianne Sandmark som har flere års erfaring med å bygge nettsider. Etter å ha fått flere henvendelser om hjelp med oppbygging og vedlikehold av WordPress sider var valget om å opprette et enkeltpersonsforetak lett. Sandmark Webdesign har kapasitet til å ta på seg kun 12 nye sider hvert år.

Ta kontakt:

Kontakt meg