Priser

Prisen for en nettside avhenger av hva du har behov for, hvor komplisert oppbyggingen av de ulike malene er og hvor mye du ønsker å gjøre selv. Sandmark Webdesign vil ikke skape innhold for deg (tekst og bilder), så det må du gjøre selv. Sandmark Webdesign kan derimot legge ut tekster.

Under finner du tre typiske grupperinger av hvem som kan trenge en nettside:

En enkel side:

Dette er en nettside for et lite firma eller forening som trenger en nettside for å si: «Her er vi, dette er vår kontaktinfo». Denne firmaet eller foreningen har ingen skribenter i sitt firma som kan skrive innlegg og vil kun ha helt basis nettside.

Liten virksomhet:

Flesteparten vil nok havne i denne gruppen. Denne nettsiden bygges opp med maler slik at du får en forside og mal for innleggene dine. Disse innleggene vil ha samme oppbygging på alle sidene og innleggene blir automatisk synlig på forsiden. Utseende på dette bestemmer vi sammen.

Dette firmaet eller foreningen skriver flere tekster og innlegg som skal publiseres. Typiske foreninger eller firma som havner i denne gruppa er f.eks klubber som jeger og fiskeklubb, hundeklubb, historielag og andre lokalforeninger. Kommersielle aktører som rideklubber og små firma uten nettbutikk havner også i denne gruppa.

Større firma:

Dette er nettside for en mer sammensatt forening eller firma som er delt opp i flere virksomheter som må holdes avskilt på nettsiden. Det kan for eksempel være en bedrift som driver med både med renholds-, vaktmester- og gartnertjenester. Eller det kan være en sportsklubb med flere avdelinger.

Vedlikeholdsavtaler:

Disse sette opp etter hva du har behov for og hvor mye du ønsker å gjøre selv.

En enkel side

fra 5000,-Engangssum + evt månedlig
 • Forside
 • Personvernside
 • Kontaktskjema på forsiden
 • Tilvalg: oppsett av e-poster
 • Tilvalg: vedlikeholdsavtale
 • Kurs (e-bok på nett)

Liten virksomhet

fra 10000,-Engangssum + månedlig
 • Forside
 • Personvernside
 • Kontakt oss/Om oss med skjema
 • Underside – 1 stk mal for innlegg
 • Tilvalg: oppsett av e-poster
 • Vedlikeholdsavtale (fra 350,- + mva)
 • Kurs (e-bok på nett)
 • Kurs (personlig)

Større firma

fra 15000,-Engangssum + månedlig
 • Forside
 • Personvernside
 • Kontakt oss/om oss med skjema
 • Underside – fra 3 stk maler for innlegg
 • Flere typer innlegg (en for hver avdeling)
 • Underside – fra 3 stk maler for undersider
 • Flere menyer (egne menyer pr avdeling)
 • Tilvalg: oppsett av e-poster
 • Vedlikeholdsavtale (fra 350,- + mva)
 • Kurs (e-bok på nett)
 • Kurs (personlig)

Nettbutikker og forum:

Dette er mer omfattende sider med produkter, kundeinnlogging og betalingstjenester som Sandmark Webdesign ikke tilbyr.